Víťazné projekty

Špeciálna základná škola Detva

Registračné číslo: 111, Trieda: 2A, 3A, 4A, 4B

ZŠ E. Lániho Bytča

Registračné číslo: 113, Trieda: 2.B

ZŠ Bystrany

Registračné číslo: 316, Trieda: 3.C

ZŠ s MŠ Brestovany

Registračné číslo: 98, Trieda: 1.A

ZŠ s MŠ Vývojová Bratislava-Rusovce

Registračné číslo: 40, Trieda: 2.B

ZŠ Sokolíková Bratislava-Dúbravka

Registračné číslo: 191, Trieda: 3.A

ZŠ Malokarpatské námestie Bratislava

Registračné číslo: 118, Trieda: 3.A

ZŠ s MŠ Boleráz

Registračné číslo: 267, Trieda: 1.

ZŠ a MŠ Bobrov

Registračné číslo: 32, Trieda: 3.A

ZŠ Wolkerová Bardejov

Registračné číslo: 281, Trieda: 3.C a 4.C

ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica

Registračné číslo: 373, Trieda: 2.D

Partneri projektu


Falck nezisková organizácia bola založená v roku 2011. Na začiatku jej vzniku stála jednoduchá myšlienka. Pustiť sa do niečoho, čo má trvalú hodnotu, prináša úžitok mnohým ľuďom, smeruje k deťom ako novej generácii, a tým je investíciou do budúcnosti pre celú spoločnosť. Hľadať cestu, ktorá má napriek svojej jednoduchosti hlboký význam a skrýva v sebe veľký dar – –  darovať život druhýkrát a chrániť ho. Od svojho vzniku zameriava svoje aktivity najmä na vzdelávanie detí v oblasti prvej pomoci. Jej cieľom je, aby všetky deti na Slovensku vedeli prvú pomoc.

www.pomahatneboli.sk

Poslaním Nadácie Allianz je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov. Tieto zámery realizuje grantovými programami, ktorými sa snaží prispieť k zníženiu nehodovosti a tak predchádzať škodám na majetku a zdraví. Pre všetky vekové kategórie iniciuje nadácia osvetu, vzdelávanie a informačné kampane v oblasti pravidiel cestnej premávky. Spolupracuje s ostatnými organizáciami a združeniami za účelom maximalizácie pozitívnych vplyvov na bezpečnosť na cestách a výskumu v oblasti dopravnej nehodovosti.

www.nadacia.allianzsp.sk