Štatút

Skôr, ako vyplníte prihlášku do súťaže a stanete sa súčasťou projektu “ZÁCHRANA SOM JA”, si nezabudnite prečítať všetky dôležité informácie o súťaži uvedené v ŠTATÚTE.

Účastník projektu je povinný prostredníctvom svojich koordinátorov projektu informovať zákonných zástupcov všetkých žiakov, ktorí sa budú zúčastňovať na aktivitách spojených so súťažou, o pravidlách súťaže a zaistiť ich potrebný SÚHLAS SO ZAPOJENÍM DETÍ DO SÚŤAŽE (na stiahnutie),predtým ako zaregistruje triedny kolektív účastníka do projektu.

 

KOMPLETNÉ ZNENIE ŠTATÚTU NÁJDETE TU.

Partneri projektu


Falck nezisková organizácia bola založená v roku 2011. Na začiatku jej vzniku stála jednoduchá myšlienka. Pustiť sa do niečoho, čo má trvalú hodnotu, prináša úžitok mnohým ľuďom, smeruje k deťom ako novej generácii, a tým je investíciou do budúcnosti pre celú spoločnosť. Hľadať cestu, ktorá má napriek svojej jednoduchosti hlboký význam a skrýva v sebe veľký dar – –  darovať život druhýkrát a chrániť ho. Od svojho vzniku zameriava svoje aktivity najmä na vzdelávanie detí v oblasti prvej pomoci. Jej cieľom je, aby všetky deti na Slovensku vedeli prvú pomoc.

www.pomahatneboli.sk

Poslaním Nadácie Allianz je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov. Tieto zámery realizuje grantovými programami, ktorými sa snaží prispieť k zníženiu nehodovosti a tak predchádzať škodám na majetku a zdraví. Pre všetky vekové kategórie iniciuje nadácia osvetu, vzdelávanie a informačné kampane v oblasti pravidiel cestnej premávky. Spolupracuje s ostatnými organizáciami a združeniami za účelom maximalizácie pozitívnych vplyvov na bezpečnosť na cestách a výskumu v oblasti dopravnej nehodovosti.

www.nadacia.allianzsp.sk