Prihlásené triedy

1Základná škola Mlynčeky 15, trieda 1.-4.r
2Základná škola s materskou školou Dubovany 177, trieda 1.
3Základná škola s materskou školou Dubovany 177, trieda 2.
4Základná škola s materskou školou Dubovany 177, trieda 3.
5Základna škola s materskou školou Dubovany 177, trieda 4.
6ZŠ Ulica mieru 1235 Bytča, trieda 4. E
7Základná škola Turzovka, trieda 4. A
8Základná škola, Vazovova 4, Bratislava, trieda 4A
9Základná škola, Hlavná 346, 044 15 Nižná Myšľa, trieda III. /2.-4. ročník/
10Základná škola Sadová 620 Senica 905 01, trieda 2.A
11Základná škola Sadová 620 Senica 905 01, trieda 3.A
12Základná škola Sadová 620 Senica 905 01, trieda 4.A
13ZŠ s MŠ Ľubochňa, trieda 4.A
14ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa, trieda 4.
15Základná škola s materskou školou Modra nad Cirochou, trieda 2.
16ZŠ s MŠ, Lúčna 3,053 61 Olcnava, trieda 1.- 4. roč.
17ZŠ Sama Cambela, trieda 4.B
18Základná škola s Materskou školou, Alapiskola és Óvoda Veľké Ludince 390, 935 65 Veľké Ludince, trieda II., IV. S
19Základná škola, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov, trieda II.tireda
20Základná škola Petra Kellnera Hostinského, Družstevná 835,97901 Rimavská Sobota, trieda III.B
21ZŠ Mateja Bela, Šamorín, trieda 2.D
22Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník, trieda 3.BZ
23ZŠ s MŠ Zábiedovo, trieda 4.ročník III. trieda
24ZŠ s MŠ Stará Kremnička, trieda 1.A
25Základná škola Spojová 14, Banská Bystrica, trieda 3.B
26Katolícka základná škola sv. J. Nepomuckého, trieda 1.A
27Katolícka základná škola sv. J. Nepomuckého, trieda 2.A
28Katolícka základná škola sv. J. Nepomuckého, trieda 3.A
29Katolícka základná škola sv. J. Nepomuckého, trieda 4.A
30ZŠ MŠ Bobrov, trieda 2. A
31ZŠ s MŠ Bobrov, trieda 2. B
32ZŠ s MŠ Bobrov, trieda 3. A
33ZŠ s MŠ Bobrov, trieda 4. A
34Základná škola s materskou školou Dlhé Pole, 013 32, trieda 2.A
35ZŠ J. A. Komenského 3 Komárno, trieda 1.C
36Základná škola s materskou školou Hromoš, trieda 2. - 4. ročník
37Cirkevná spojená škola Snina, trieda 4.A
38Základná škola s Materskou školou, Alapiskola és Óvoda Veľké Ludince 390, 935 65 Veľké Ludince, trieda I. S III. s
39Základná škola Tulipánová 1 Nitra, trieda 4.B
40Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce, trieda 2.A, 2.B
41Základná škola Petra Kellnera Hostinského, Družstevná 835,97901 Rimavská Sobota, trieda III.C
42ZŠ levočská ul 11, Spišská Nová Ves, trieda 2.A,B
43Základná škola Levočská 11 Spišská Nová Ves, trieda 2.B
44Základná škola Levočská 11 Spišská Nová Ves, trieda 3.A
45Základná škola s materskou školou Prakovce, trieda II.B
46zš- Bajkalská 29, 08001 Prešov, trieda 3.A
47Základná škola, Ul. Poľná 1, 990 01 Veľký Krtíš, trieda 1.A
48Základná škola, Ul. Poľná 1, 990 01 Veľký Krtíš, trieda 1.B
49Základná škola, Ul. Poľná 1, 990 01 Veľký Krtíš, trieda 2.A
50Základná škola, Ul. Poľná 1, 990 01 Veľký Krtíš, trieda 3.A
51Základná škola, Ul. Poľná 1, 990 01 Veľký Krtíš, trieda 4.A
52Základná škola s materskou školou Dlhé Pole, 013 32, trieda II.B
53Základná škola s materskou školou Dlhé Pole, 013 32, trieda III.A
54Základná škola s materskou školou Dlhé Pole, 013 32, trieda IV,A
55ZŠ P.O.H. Trstená, trieda 4.C
56Základná škola Málinec, Hlavná ulica 86/29, trieda 2.
57ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, trieda III.B
58Základná škola Široké, trieda 4. B
59Základná škola Široké, trieda 2. A
60Základná škola Široké, trieda 2. B
61Základná škola Široké, trieda 1. B
62Základná škola Široké, trieda 5. D, 7. C
63ZŠ s MŠ Kozárovce, trieda 1.A
64Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín 02601, trieda 3.A
65Základná škola Janka Matúšku, trieda III.C
66Základná škola Janka Matúšku Dolný Kubín, trieda 3. D
67Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého Pastiera , Žilina, trieda 4.A
68Základná škola Kvačany, trieda ŠKD
69Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku Varín, trieda 1.A
70Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku Varín, trieda 1.C
71Základná škola Fábryho 44, Košice, trieda 4.A
72Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín, trieda 4.D
73Základná škola, Zbehy 661, trieda 1.
74Základná škola, Partizánska cesta 407, 976 75 Jasenie, trieda 4.roč.
75Základná škola s materskou školou Nižná Slaná, trieda IV.A
76ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy, trieda 2.A
77ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy, trieda 2.B
78ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy, trieda 3.B
79ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy, trieda 4.A
80ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy, trieda 4.B
81ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy, trieda 3..A
82ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy, trieda 3.A
83ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy, trieda 1.A
84Základná škola s materskou školou Liptovská Osada, trieda 3.A
85ZŠ s MŠ Brestovany, trieda 1. B.
86ZŠ s MŠ Vitanová, trieda 1.A
87Základná škola Juraja Fándlyho Sereď, trieda 2.C
88ZŠ s MŠ Brestovany, trieda 2.B
89ZŠ s MŠ Brestovany, trieda 3.A
90ZŠ s MŠ Vitanová, trieda 3.A
91ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava, trieda 4.B
92Základná škola Spojová 14, Banská Bystrica, trieda 1.B
93Základná škola Zimná 190, 04925 Dobšiná, trieda 1.C
94Základná škola s materskou školou, J. Nižnanského 1, 919 27 Brestovany, trieda IV. B
95ZŠ Dobšiná, trieda IV.A
96Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ražňany, trieda 4.A
97ZŠ s MŠ Brestovany, trieda 2.A
98ZŠ s MŠ Brestovany, J.Nižnanského 1, 919 27 Brestovany, trieda 1.A
99Základná škola a gymnázium s vyučujúcim jazykom maďarským, ČSA 15, 04501, Moldava nad Bodvou, trieda II.A
100Cirkevná základná škola sv. Demetra, trieda 1.A
101Základná škola s materskou školou Vrbovce, trieda 3.A
102Základná škola Zubné, trieda I. (1.-4.roč.)
103Základná škola s materskou školou Liptovská Kokava, trieda 4. A
104ZŠ Kokošovce, trieda 1. A
105Základná škola Hontianska Vrbica, trieda I. /1.-4. roč./
106ZŠ Kokošovce, trieda 3.A
107ZŠ Kokošovce, trieda 4.A
108ZŠ Kokošovce, trieda 2. A
109Základná škola Jelšovce 261, 951 43, trieda I.
110Základná škola Jelšovce 261, 951 43, trieda II
111Špeciálna základná škola, Obrancov mieru 879/9, 962 12 Detva, trieda I. trieda
112Špeciálna základná škola, Obrancov mieru 879/9, 962 12 Detva, trieda II. trieda
113Základná škola Bytča, Ul. Eliáša Lániho, trieda 2.B
114Základná škola, trieda 1
115CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, trieda 4.B
116Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, trieda 1.A
117Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, trieda 1.D
118Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, trieda 3.A
119Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, trieda 3.B
120Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, trieda 1.B
121Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, trieda 1.C
122Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, trieda 2.A
123Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, trieda 2.B
124Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, trieda 3.C
125Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, trieda 2.C
126Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, trieda 4.A
127Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, trieda 4.B
128Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, trieda 4.C
129Základná škola Málinec, Hlavná 86/29, trieda 4.
130Základná škola s materskou školou Lemešany, trieda 1. A
131Základná škola Hamuliakovo Dunajská ulica 134/12, trieda 4.A
132Základná škola Láb, trieda 2. - 4.
133ZŠ Bystrická cesta 14, elokované pracovisko Dončova 4, Ružomberok, trieda 2.E
134ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, trieda 1.A
135Základná škola Kráľová pri Senci, trieda IV.-VI.
136Základná škola Kráľová pri Senci, trieda I.A
137Základná škola M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá, trieda 3.B
138ZŠ s MŠ Brehy, Záhumnie 24, 96801 Brehy, trieda 4. tr.
139Základná škola Odorín 65, trieda I.
140Základná škola Odorín 65, trieda II.
141Základná škola Odorín 65, trieda III.
142Základná škola M.R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov, trieda IV.C
143Základná škola Jakubov, trieda 1.A
144Základná škola,Pribinova 123/9, Nováky, trieda 1.A
145ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, trieda 3.A
146Základná škola s materskou školou Kokava nad Rimavicou, trieda 4.A
147Cirkevná spojená škola, Komenského 6, 05361 Spišské Vlachy, trieda II., III., IV.
148ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina, trieda 4.B
149ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina, trieda 4.A
150ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina, trieda 4.C
151ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina, trieda 3.A
152ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina, trieda 3.B
153ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina, trieda 3.C
154ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina, trieda 2.A
155ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina, trieda 2.B
156ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina, trieda 2.C
157ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina, trieda 1.A
158ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina, trieda 1.B
159ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina, trieda 1.C
160Elokované pracovisko pri ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina, trieda 2.D
161Elokované pracovisko pri ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina, trieda 4.D
162ZŠ Pavla Križku Kremnica, trieda 4.A
163ZŠ Pavla Križku Kremnica, trieda 3.A
164Základná škola, Kluknava 43, trieda III. A
165Základná škola, Kluknava 43, trieda II.A
166Základná škola, Kluknava 43, trieda IV.A
167ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, trieda 4.B
168ZŠ Bernolákova ulica 1061 Vranov nad Topľou, trieda 3.A
169Základná škola, Pribinova ul., 123/9 , Nováky, trieda 3. A
170Základná škola s materskou školou Lemešany, trieda 2. A
171Základná škola s materskou školou Lemešany, trieda 3. A
172Základná škola Polianska 1, Košice, trieda II.N
173Základná škola Hlavná 165, trieda 4.B
174Základná škola Nám.Konkolyho-Thege č.2, Hurbanovo - Školský klub detí, trieda 1. a 4.roč.
175Súkromná základná škola Užhorodská 39, trieda 4.A
176Základná škola, J. Stampayho 928/76, 94342 Gbelce, trieda 2. trieda
177Základná škola s materskou školou Borša, trieda 2.A
178ZŠ s MŠ Okoličianska 404/8C LiptovskýMikuláš, trieda IV.A
179ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, Štúrova 70, trieda 3.A
180KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice, trieda II. A
181ZŠ s MŠ Brestovany, trieda 4.A
182Základná škola Láb, trieda 2. trieda
183Základná škola M. Lechkého, trieda 4. A
184Základná škola s materskou školou - Dolná Krupá, trieda 4.
185Základná škola Markuška, trieda 1.-4.
186Základná škola s materskou školou Lúka 135, trieda 2. a 4.A
187Základná škola, trieda 3.B
188ZŠ Záhradné, trieda 2.A
189Základná škola s materskou školou Banka, trieda 3
190Základná škola s materskou školou Kuchyňa, trieda IV. A
191Základná škola na Sokolíkovej ul. č.2, Bratislava - Dúbravka, trieda 3.A
192Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi, trieda 3.
193Základná škola Ulica pionierov 1 Rožňava, trieda IV.B
194Základná škola Ulica pionierov 1 Rožňava, trieda krúžok mladí zdravotníci
195Základná škola Láb, trieda 3.
196ZŠ Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa, NR 457, 981 01 Hnúšťa, trieda IV. A.
197Základná škola s materskou školou Dolná Lehota, trieda 1-4
198Základná škola, Jilemnického č. 2, Žiar nad Hronom 96501, trieda III. A
199Základná škola Kriváň, trieda 4.A
200Základná škola, Stred 44/1, Považská Bystrica, trieda 3.A
201Základná škola Ostredková 14 , Bratislava, trieda 2.A
202ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou, trieda ŠKD
203Základná škola, Hlavná 83, Streženice, trieda 4.ročník
204Základná škola, Ul. M.R.Štefánika č.17, Žiar nad Hronom, trieda II.B
205Základná škola, Ul. M.R.Štefánika č.17, Žiar nad Hronom, trieda IV.A
206Základná škola Hamuliakovo, trieda 3.A
207Základná škola Hamuliakovo, trieda 2.A
208ZŠ Široké, trieda 3.B
209CSŠ - ZŠ Svätej Rodiny, Kollárova 17, Sečovce, trieda 3.
210Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou, trieda 3.
211ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre, trieda 2.A
212Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava 91702, trieda 2.B
213Základná škola,Zimná 190, Dobšiná, trieda 2.A
214ZŠ Jána Palárika Majcichov, trieda 4.A
215ZŠ s MŠ Kľušov, trieda 1.-4.ročník
216Základná škola Borský Mikuláš, trieda 2.A
217Základná škola Vtáčkovce, trieda III.A
218Základná škola, Školská 558/1, 09414 Sečovská Polianka, trieda 3.B
219Základná škola s materskou školou Chminianska Nová Ves, trieda 3.B
220mudronova ,ba, trieda 3.a
221CSŠ ZŠ Svätej Rodiny, Kollárova 17 Sečovce, trieda IV.
222Základná škola s materskou školou Zábiedovo68, trieda II. 3. ročník
223Základná škola s materskou školou Zábiedovo68, trieda II. 2. ročník
224Základná škola s materskou školou Zábiedovo 68, trieda 4.B
225ZŠ Benkova 34, Nitra, trieda 1.E
226Základná škola Klatova Nová Ves, trieda 4.A
227Základná škola M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 05901, trieda 4.A
228ZŠ Horná Lehota, trieda I.(3. a 4.ročník/
229Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou, trieda 2.
230Základná škola Sládkovičova 10 Ružomberok, trieda 4. A
231ZŠ Komenského 23,Bardejov, trieda 2.C
232Základná škola Čaklov, trieda I. ročník
233Základná škola Mateja Lechkého, Ul.. Jána Pavla II. č. 1, Košice, trieda malí záchranári z 2. a 4. triedy
234ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves, Školská 28,, trieda 1. A
235Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou, trieda 4.
236Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava 91702, trieda 1.B
237Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava 84105, trieda 4.B
238Spojená škola, ZŠ, trieda 3 .AZ
239Základná škola s materskou školou Horné Obdokovce, trieda 4.A
240Základná škola s materskou školou, Školská 243/1, 018 64 Košeca, trieda 3. A
241Základná škola s materskou školou, Školská 243/1, 018 64 Košeca, trieda 2. A
242ZŠ Ul. čs. brigády 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, trieda 4.A,4.B
243Základná škola s materskou školou, Školská 243/1, 018 64 Košeca, trieda 3. B
244ZŠ Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola, Rimavská Sobota, trieda 4.A
245ZŠ Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola, Rimavská Sobota, trieda 4.B
246Základná škola s materskou školou, Školská 243/1, 018 64 Košeca, trieda 4.
247Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, trieda 4.A,4.B
248ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená, trieda 2.B
249Základná škola Široké, trieda 3. A
250Základná škola Široké, trieda 4.A
251Základná škola Ul. L. Novomeského 11, 91108 Trenčín, trieda 2.A
252Základná škola , Dudova 2, 85102 Bratislava, trieda 1.C
253ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce, trieda II.A
254Základná škola s materskou školou, trieda 4..B
255Základná škola Sládkovičova 10, Ružomberok 03401, trieda 2.A
256ZŠ s MŠ Bobrov, trieda 3.A
257ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves, trieda 1.B a 2.A
258Základná škola s materskou školou, trieda 2.A
259Základná škola, Riazanská 75, 831 03 BRATISLAVA III, trieda III. B
260Základná škola, Školská 9, Tlmače, trieda 2.A
261Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín, trieda 3.A
262Základná škola Čaklov, trieda IV.ročník
263Základaná škola Záhradné, trieda 3.A
264ZŠ s MŠ Boleráz, trieda 4.
265ZŠ s MŠ Boleráz, trieda 3.
266ZŠ Milana Rúfusa, trieda tretia
267ZŠ s MŠ Boleráz, trieda 1.
268ZŠ Milana Rúfusa, trieda štvrtá
269ZŠ s MŠ Boleráz, trieda 2.
270Súkromná základná škola, trieda 5.A
271Základná škola s materskou školou Hul, trieda 3
272ZŠ Záhradné, trieda 4.A
273Základná škola Apoštola Pavla, trieda 2.
274ZŠ J.Drdoša Vígľaš, trieda 1.B
275ZŠ J.Drdoša Vígľaš, trieda 1.A
276ZŠ J.Drdoša Vígľaš, trieda 4.A
277ZŠ J.Drdoša Vígľaš, trieda 3.A
278ZŠ J.Drdoša Vígľaš, trieda 2.A
279Súkromná spojená škola, trieda 4.A
280Greenwill, Družstevná 16, 900 91, Limbach, trieda 1-4
281Základná škola Wolkerova, Bardejov, trieda 4. C.
282Základná škola s materskou školou, trieda 2.A
283ZŠ s MŠ Hriňová Krivec, trieda 2.A
284Základná škola Pavilón B, trieda 4
285Základná škola Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta, trieda 4
286Základná škola Čaklov, trieda Nultý ročník
287Základná škola Čaklov, trieda II. A
288Základná škola Čaklov, trieda II.B
289Základná škola Čaklov, trieda II.C
290Základná škola Čaklov, trieda III.ročník
291Základná škola Čaklov, trieda IV.ročník
292okoličné, trieda 7.A
293ZŠ s MŠ Kuišetnica, trieda 2.
294Základná škola Mudroňova 83, trieda 2.B
295Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín, trieda 4.B
296Základná škola, Školská 558/1, 09414 Sečovská Polianka, trieda 2.B
297ZŠ s M Š Vikartovce, trieda 3.A
298ZŠ s MŠ Závodie, trieda 3.B
299Základná škola s materskou školou Lemešany, trieda 2. A
300ZŠ Študentská, Snina, trieda III.C
301ZŠ Študentská, Snina, trieda IV.B
302ZŠ s MŠ Topoľovka č.1, trieda 4.A
303CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, trieda 3.A
304ZŠ s MŠ Hriňová Krivec, trieda 3,A
305UNES, trieda 1
306Základná škola sv. Vincenta Ružomberok, trieda 4. B
307Základná škola s materskou školou. Školská 243/1, 018 64 Košeca, trieda 2.B
308Základná škola s materskou školou Halič, trieda 4.A
309Základná škola, Mudroňova 83, Bratislava,811 03, trieda 4.B
310ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, 06901 Snina, trieda I. A
311ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, 06901 Snina, trieda IV. A
312CZSsMS Dobrého pastiera, trieda 1.A
313CZŠsMŠ Dobrého pastiera, trieda 1.B
314Základná škola, 05362 Bystrany 13, trieda 2.C
315Základná škola, 05362 Bystrany 13, trieda 2.E
316Základná škola, 05362 Bystrany 13, trieda 3.B
317ZŠ Gessayova 2, Bratislava V, trieda 3.A
318ZŠ Záhorská Ves, trieda III.A
319ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec, trieda IV. A
320Evanjelická spojená škola, trieda 3. A
321Cirkevná základná škola Sv.Demetra, Ražňany, trieda 2. A
322ZŠ Komenského ulica 2, 05205 Spišská Nová Ves, trieda 4. A
323ZŠ s M Š Vikartovce, trieda 4.A
324ZŠ s M Š Vikartovce, trieda 4.A
325Základná škola, Študentská ulica 1446/9,Snina, trieda 2.A
326Základná škola, Študentská ulica 1446/9,Snina, trieda 2.B
327Základná škola s materskou školou, Školská 243/1, 018 64 Košeca, trieda 3. A
328Základná škola s materskou školou, Školská 243/1, 018 64 Košeca, trieda 3. A
329ZŠ OSTROV, Hlavná 131, 92201, trieda 4
330ZŠ OSTROV, Hlavná 131, 92201, trieda 3
331Základná škola s materskou školou Horné Obdokovce, trieda 3.A
332Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, 94655 Pribeta, trieda 3
333Základná škola Brekov, trieda 2.A
334ZŠ Matice slovenskej 13, 08001 Prešov, trieda 1.A
335ZŠ Matice slovenskej 13, 08001 Prešov, trieda 2.B
336ZŠ Matice slovenskej 13, 08001 Prešov, trieda 3.A
337ZŠ Matice slovenskej 13, 08001 Prešov, trieda 3.B
338ZS Bernolákova 1061 09101 Vranov nad Topľou, trieda 4.a
339Základná škola, Zemanská 2, Krompachy, trieda 4.A
340ZŠ Dr. J. Dérera, ul. gen. M. R. Štefánika, 901 01 Malacky, trieda 3.B
341ZŠ s MŠ SÚT, Veľké Rovné, trieda 4.B
342Základná škola, Hlavná 175, Malčice, trieda II.A
343ZŠ Skýcov, trieda 2.
344ZŠ Skýcov Školskaá č. 299, Skýcov, trieda 3. - 4.
345Základná škola s materskou školou Čimhová, trieda 4.A
346ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, trieda III.B
347Základná škola - Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok, trieda III. B
348Základná škola Víťaz, trieda 3.A
349Základnáí škola Jána Amosa Komenského Kolárovo, trieda 4.a
350ZŠ Gessayova 2, Bratislava V, trieda 4. B
351Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera Žilina - Solinky, trieda 1.C
352ZŠ Jelenia 16, 811 05 Bratislava, trieda 1.A.
353ZŠ Jelenia 16, 811 05 Bratislava, trieda 3.A.
354ZŠ Jelenia 16, 811 05 Bratislava, trieda 4.A
355ZŠ Jelenia 16, 811 05 Bratislava, trieda 5.A
356Základná škola s materskou školou , Pečovská Nová Ves, trieda 4.A
357Základná škola,Nováčany 102, trieda II.trieda
358Základná škola,Nováčany 102, trieda I.trieda
359ZS Mihály Borsosa s VJM,Velké Ulany, trieda 4.
360Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník, trieda 4.AZ
361Základná škola s materskou školou Kolárovice 62, trieda II.A
362ZŠ Skýcov, Školská č. 299, Skýcov, trieda 2.
363Základná škola Žofie Bosniakovej, trieda 4.A
364ZŠ s MŠ Vlkanová, trieda 3.
365Základná škola Žalobín 36, trieda 4. ročník
366ZŠ s MŠ Ružindol, trieda 4.A
367ZŠ s MŠ Ružindol, trieda 4.B
368ZS Lubotice, trieda 3.C
369Základná škola Jána Palárika Majcichov, trieda 2. A
370Základná škola, Dudova 2, 851 02, Bratislava, trieda III.B
371Základná škola s materskou školou 941 08 Rastislavice 186, trieda I. - IV.
372Základná škola Juraja Fándlyho Sereď, trieda 2.A
373Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica, trieda II.D
374ZŠ s MŠ Vitanová, trieda 2. A
375ZŠ s MŠ Vitanová, trieda 4. ročník
376ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, trieda 4. ročník
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica, trieda
ZŠ Wolkerová Bardejov, trieda
ZŠ a MŠ Bobrov, trieda
ZŠ s MŠ Boleráz, trieda
ZŠ Malokarpatské námestie Bratislava, trieda
ZŠ Sokolíková Bratislava-Dúbravka, trieda
ZŠ s MŠ Vývojová Bratislava-Rusovce, trieda
ZŠ s MŠ Brestovany, trieda
ZŠ Bystrany, trieda
ZŠ E. Lániho Bytča, trieda
Špeciálna základná škola Detva, trieda

Partneri projektu


Falck nezisková organizácia bola založená v roku 2011. Na začiatku jej vzniku stála jednoduchá myšlienka. Pustiť sa do niečoho, čo má trvalú hodnotu, prináša úžitok mnohým ľuďom, smeruje k deťom ako novej generácii, a tým je investíciou do budúcnosti pre celú spoločnosť. Hľadať cestu, ktorá má napriek svojej jednoduchosti hlboký význam a skrýva v sebe veľký dar – –  darovať život druhýkrát a chrániť ho. Od svojho vzniku zameriava svoje aktivity najmä na vzdelávanie detí v oblasti prvej pomoci. Jej cieľom je, aby všetky deti na Slovensku vedeli prvú pomoc.

www.pomahatneboli.sk

Poslaním Nadácie Allianz je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov. Tieto zámery realizuje grantovými programami, ktorými sa snaží prispieť k zníženiu nehodovosti a tak predchádzať škodám na majetku a zdraví. Pre všetky vekové kategórie iniciuje nadácia osvetu, vzdelávanie a informačné kampane v oblasti pravidiel cestnej premávky. Spolupracuje s ostatnými organizáciami a združeniami za účelom maximalizácie pozitívnych vplyvov na bezpečnosť na cestách a výskumu v oblasti dopravnej nehodovosti.

www.nadacia.allianzsp.sk