O projekte

Skôr, ako vyplníte prihlášku do súťaže a stanete sa súčasťou projektu “ZÁCHRANA SOM JA”, si nezabudnite prečítať všetky dôležité informácie o súťaži uvedené v ŠTATÚTE.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚŤAŽI

Súťaž je určená pre triedne kolektívy žiakov 1. stupňa všetkých typov základných škôl na území Slovenska. Súťažiacim sa stáva trieda, ktorá sa do projektu prihlási najneskôr do 20. 10. 2017.

Do projektu sa vie prihlásiť neobmedzené množstvo triednych kolektívov ZŠ. Tie môže zaregistrovať len pedagóg, ktorý bude koordinátorom projektu pre danú triedu a zároveň je zodpovedný za správne, úplne a pravdivé uvedenie údajov v prihláške.
Jeden pedagóg môže zaregistrovať aj viacero triednych kolektívov a to opätovným vyplnením registračného formulára.

Podanie prihlášky do: 20.10.2017

Zaslanie súťažných podkladov do:  26.10.2017

Vyhodnotenie súťaže: 31.10.2017

 

 

AKO SA ZAPOJIŤ?

 1. Zaregistrujte sa!
 2. Napíšte príbeh na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Témy môžu byť rôzne – rozprávkové, z ríše zvierat, z reálneho života alebo vymyslené. NEZABUDNITE! V každom príbehu musia byť zakomponované všetky nižšie uvedené povinné indície a náležitosti.
 3. Spracujte príbeh do jednoduchej publikácie.
 4. Zašlite nám ho na uvedenú adresu a ste v hre!

 POVINNÉ INDÍCIE:

 • Príbeh musí byť tematicky zameraný na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách.
 • Každý príbeh musí obsahovať 3 ilustrácie (kresby), ktoré budú priamo súčasťou aj písaného príbehu, a to: 
  • 1 ilustrácia zobrazujúca život zachraňujúce telefónne čísla: 150, 155, 158, 112,
  • 1 ilustrácia zobrazujúca tému bezpečnosti na cestách,
  • 1 ilustrácia podľa vlastného výberu. 

Výstupným formátom príbehu je vlastnoručne pripravená jednoduchá publikácia (kreslená, tlačená, písaná, lepená, viazaná a iná). Rozmer prác, použitý materiál, ako aj technika nie sú špecifikované.  Zaslané súťažné príbehy (publikácie) a ich zobrazenie môžu byť rozšírené o akékoľvek ďalšie prvky dotvárajúce príbeh (pesničky, básničky, riekanky a iné).

 

Súťažné príbehy je potrebné zaslať výhradne prostredníctvom poštovej zásielky na adresu:  Falck n.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, a to najneskôr do 26.10.2017. 

 

 

Zaslané zásielky nebudú Účastníkom zasielané späť. Poštovné a balné náklady sú vo vlastnej réžii Účastníkov projektu. Zásielka musí byť vždy označená názvom súťaže „ZÁCHRANA SOM JA ” a jej odosielateľom. Usporiadateľ vyhodnotí len tie súťažné príbehy, ktoré mu budú doručené v určenom termíne.

 

Partneri projektu


Falck nezisková organizácia bola založená v roku 2011. Na začiatku jej vzniku stála jednoduchá myšlienka. Pustiť sa do niečoho, čo má trvalú hodnotu, prináša úžitok mnohým ľuďom, smeruje k deťom ako novej generácii, a tým je investíciou do budúcnosti pre celú spoločnosť. Hľadať cestu, ktorá má napriek svojej jednoduchosti hlboký význam a skrýva v sebe veľký dar – –  darovať život druhýkrát a chrániť ho. Od svojho vzniku zameriava svoje aktivity najmä na vzdelávanie detí v oblasti prvej pomoci. Jej cieľom je, aby všetky deti na Slovensku vedeli prvú pomoc.

www.pomahatneboli.sk

Poslaním Nadácie Allianz je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov. Tieto zámery realizuje grantovými programami, ktorými sa snaží prispieť k zníženiu nehodovosti a tak predchádzať škodám na majetku a zdraví. Pre všetky vekové kategórie iniciuje nadácia osvetu, vzdelávanie a informačné kampane v oblasti pravidiel cestnej premávky. Spolupracuje s ostatnými organizáciami a združeniami za účelom maximalizácie pozitívnych vplyvov na bezpečnosť na cestách a výskumu v oblasti dopravnej nehodovosti.

www.nadacia.allianzsp.sk