Poznáme víťazov – VÝSLEDKY

Projekt Záchrana som JA pozná svojich víťazov. Rozhodovanie bolo naozaj veľmi ťažké. Ďakujeme za všetky zaslané projekty, je vidieť, že téma prvej pomoci a bezpečnosti na cestách je deťom blízka.

Tieto školy sa môžu tešiť ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň ZŠ, kurz prvej pomoci pre pedagógov a automatický externý defibrilátor, ktorý u vás umiestnime.

Naši víťazi:

Registračné  číslo Škola                                                                  Trieda
373 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica 2.D
281 ZŠ Wolkerova Bardejov 3.C a 4.C
32 ZŠ a MŠ Bobrov 3.A
267 ZŠ s MŠ Boleráz 1.
118 ZŠ Malokarpatské námestie Bratislava 3.A
191 ZŠ Sokolíková Bratislava-Dúbravka 3.A
40 ZŠ s MŠ Vývojová Bratislava-Rusovce 2.B
98 ZŠ s MŠ Brestovany 1.A
316 ZŠ Bystrany 3.C
113 ZŠ E. Lániho Bytča 2.B
111 Špeciálna ZŠ Detva 2.A, 3.A, 4.A, 4.B
213 ZŠ Zimná Dobšiná 2.A
65 ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín 3.C
3 ZŠ s MŠ Dubovany 2.
207 ZŠ Hamuliakovo 2.A
196 ZŠ Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa 4.A
304 ZŠ s MŠ Hriňová Krivec 3.A
174 ZŠ Nám.Konkolyho-Thege Hurbanovo – Školský klub detí 1 – 4 r.
165 ZŠ Kluknava 2.A
57 ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou 3.B
307 ZŠ s MŠ Košeca 2.B
71 ZŠ Fábryho Košice 4.A
233 ZŠ M. Lechkého Košice Malí záchranári z 2. a 4. triedy
76 ZŠ s MŠ Maurerova Krompachy 2.A
273 ZŠ Apoštola Pavla 2.
13 ZŠ s MŠ Ľubochňa 4.A
214 ZŠ Jána Palárika Majcichov 4.A
211 ZŠ Kniežaťa Pribinu Nitra 2.A
169 ZŠ Pribinova Nováky 3.A
16 ZŠ s MŠ Olcnava 1 – 4 r.
356 ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves 4.A
100 CZŠ sv. Demetra, Ražňany 1.A
41 ZŠ Petra Kellnera Hostinského Rimavská Sobota 3.C
245 ZŠ s VJM  Mihálya Tompu Rimavská Sobota 4.B
194 ZŠ Ulica pionierov Rožňava Krúžok mladí zdravotníci
255 ZŠ Sládkovičova, Ružomberok 2.A
10 ZŠ Sadová Senica 2.A
11 ZŠ Sadová Senica 3.A
12 ZŠ Sadová Senica 4.A
17 ZŠ Sama Cambela Slovenská Lupča 4.B
151 ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina 3.A
360 ZŠ Spojená škola Svidník 4.AZ
253 ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce 2.A
55 ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená 4.C
248 ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená 2.B
134 ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga 1.A
18 ZŠ s MŠ s VJM Veľké Ludince 1 – 4 r.
49 ZŠ Poľná Veľký Krtíš 2.A
374 ZŠ s MŠ Vitanová 2.A
188 ZŠ Záhradné 2.A
198 ZŠ Jilemnického Žiar nad Hronom 3.A
67 CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Žilina – Solinky 4.A
298 ZŠ s MŠ Závodie 3.B


Školské výlety si užijú kamaráti z nasledovných tried – nakoniec ich bude až päť:

Škola Trieda
ZŠ Sadová Senica 2.A
ZŠ Sadová Senica 3.A
ZŠ Sadová Senica 4.A
ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená 4.C
ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená 2.B

 

Všetkým výhercom GRATULUJEME a tešíme sa na vás 🙂

Už čoskoro si budete môcť pozrieť všetky víťazné projekty.

Partneri projektu


Falck nezisková organizácia bola založená v roku 2011. Na začiatku jej vzniku stála jednoduchá myšlienka. Pustiť sa do niečoho, čo má trvalú hodnotu, prináša úžitok mnohým ľuďom, smeruje k deťom ako novej generácii, a tým je investíciou do budúcnosti pre celú spoločnosť. Hľadať cestu, ktorá má napriek svojej jednoduchosti hlboký význam a skrýva v sebe veľký dar – –  darovať život druhýkrát a chrániť ho. Od svojho vzniku zameriava svoje aktivity najmä na vzdelávanie detí v oblasti prvej pomoci. Jej cieľom je, aby všetky deti na Slovensku vedeli prvú pomoc.

www.pomahatneboli.sk

Poslaním Nadácie Allianz je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov. Tieto zámery realizuje grantovými programami, ktorými sa snaží prispieť k zníženiu nehodovosti a tak predchádzať škodám na majetku a zdraví. Pre všetky vekové kategórie iniciuje nadácia osvetu, vzdelávanie a informačné kampane v oblasti pravidiel cestnej premávky. Spolupracuje s ostatnými organizáciami a združeniami za účelom maximalizácie pozitívnych vplyvov na bezpečnosť na cestách a výskumu v oblasti dopravnej nehodovosti.

www.nadacia.allianzsp.sk