Aktuality

Generácia Z – technologicky najbystrejšia, ale aj dostatočne empatická k záchrane života

Generácia narodená po roku 2000, označovaná aj ako „Generácia Z“, je technologicky najbystrejšou. Jej predstavitelia využívajú všetky vymoženosti, ktoré im dnešný moderný svet ponúka. Sú však aj dostatočne empatickí a humánni k druhým? Vedeli, chceli či dokázali by pomôcť v núdzi či v nebezpečenstve?
Zobraziť celý článok

Čo si deti predstavujú pod pojmami o prvej pomoci

Pýtali sme sa školákov zo ZŠ Sokoliková v Bratislave čo si myslia prvej pomoci. Ich odpovede si môžete pozrieť v krátkom videu.
Zobraziť celý článok

Vieš čo je DE-FI-BRI-LÁ-TOR?

V rámci celoslovenského projektu ZÁCHRANA SOM JA sme sa pýtali školákov, či vedia, čo je defibrilátor a na čo slúži.
Zobraziť celý článok

Poznáme víťazov – VÝSLEDKY

Projekt Záchrana som JA pozná svojich víťazov. Rozhodovanie bolo naozaj veľmi ťažké. Ďakujeme za všetky zaslané projekty, je vidieť, že téma prvej pomoci a bezpečnosti na cestách je deťom blízka.
Zobraziť celý článok

Projekt ZÁCHRANA SOM JA prináša defibrilátory na základné školy

Po celom svete každý deň náhle zomrie až 2 000 ľudí. 60 – 80 % týchto prípadov sa stane mimo nemocničného prostredia a pritom až v 80 % je príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia)*. Okrem profesionálnych defibrilátorov, ktoré sú súčasťou  výbavy záchranárov, je možné život zachrániť aj laickým defibrilátorom, ktorý sa nazýva automatický externý defibrilátor (AED).
Zobraziť celý článok

Projekt ZÁCHRANA SOM JA vracia tému prvej pomoci do základných škôl

Začiatok školského roka však so sebou prináša viacero nástrah a to nielen v oblasti bezpečnej cesty detí do a zo školy, ale aj priamo v škole. O to dôležitejšie je, aby prvú pomoc ovládali tak deti, ako aj ich učitelia. Preto Nadácia Allianz a Falck nezisková organizácia prichádzajú s projektom ZÁCHRANA SOM JA.
Zobraziť celý článok

Partneri projektu


Falck nezisková organizácia bola založená v roku 2011. Na začiatku jej vzniku stála jednoduchá myšlienka. Pustiť sa do niečoho, čo má trvalú hodnotu, prináša úžitok mnohým ľuďom, smeruje k deťom ako novej generácii, a tým je investíciou do budúcnosti pre celú spoločnosť. Hľadať cestu, ktorá má napriek svojej jednoduchosti hlboký význam a skrýva v sebe veľký dar – –  darovať život druhýkrát a chrániť ho. Od svojho vzniku zameriava svoje aktivity najmä na vzdelávanie detí v oblasti prvej pomoci. Jej cieľom je, aby všetky deti na Slovensku vedeli prvú pomoc.

www.pomahatneboli.sk

Poslaním Nadácie Allianz je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov. Tieto zámery realizuje grantovými programami, ktorými sa snaží prispieť k zníženiu nehodovosti a tak predchádzať škodám na majetku a zdraví. Pre všetky vekové kategórie iniciuje nadácia osvetu, vzdelávanie a informačné kampane v oblasti pravidiel cestnej premávky. Spolupracuje s ostatnými organizáciami a združeniami za účelom maximalizácie pozitívnych vplyvov na bezpečnosť na cestách a výskumu v oblasti dopravnej nehodovosti.

www.nadacia.allianzsp.sk